top of page

circulariteit

Tot nu toe was de economie lineair. In een lineaire economie nemen we grondstoffen, maken we producten, gebruiken ze en voeren ze af. Dit heeft ernstige negatieve gevolgen voor onze planeet. Een berg onverwerkt afval, klimaatverandering, overconsumptie …

Er is een dringende noodzaak om onze consumptie- en productiegewoonten te veranderen.  Duurzame productie & consumptie is een must, een absoluut minimum zelfs, maar we moeten een niveau dieper gaan om de hulpbronnen van de aarde te beschermen: circulariteit en circulaire economie omarmen in alle lagen van ons leven.  Studio achoo kan je hierbij helpen door producten te ontwerpen en te ontwikkelen die duurzaam zijn. Zodat er een duildelijk stap genomen wordt richting duurzaam ontwerpen en produceren.

duurzaam design

In de ontwerpfase bepalen we de factoren die van invloed zijn op het milieu. En het is in dit stadium dat we moeten beslissen hoe we duurzamere en circulaire ontwerpen kunnen maken, om ervoor te zorgen dat er geen afval ontstaat, of dat het gemakkelijk kan worden gerecycled en hergebruikt in nieuwe producten.

 

​Wij staan u graag bij met het ontwerpen en ontwikkelen van een product vanaf de grondstof  tot een duurzaam afgewerkt product.    

Klaar om samen te werken?
 

bottom of page